Lịch 52 tuần - Bìa treo phúc - Song khuyển (VL - 12)

Giới thiệu về nội dung:

LỊCH 52 TUẦN

THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP

Kích thước: 31.5 x 42 cm

Giấy couché matt: 120 g/m2

Áo bloc in Metalize hologam 7 màu,

ép nổi 3D

giấy Bristol 300g/m2

Bìa treo: in Metalize hologam 7 màu,

ép nổi 3D, ván MDF (2 MẪU)

Hộp ÂD cao cấp đặc biệt

(không hộp giảm 20.000đ)

Túi xách nylon

Giá: 250.000đ