Lịch bàn - Hoa xuân (VL - LB18)

LỊCH BÀN

Kích thước: 24 x 16 cm

Giấy couché: 210g/m2

Note 52 tuần: 2 màu

Kích thước: 24 x 11 cm

Giấy fort ngoại: 80g/m2

2 màu đế: cam, xanh dương

Giá: 30.000đ