Bloc siêu cực đại (VL - 02A)

Bloc siêu cực đại (VL - 02)

Giới thiệu về nội dung:

BLOC SIÊU CỰC ĐẠI

Kích thước bloc: 30 x 40 cm

Giấy couché matt: 65g/m2

Áo bloc in Metalize

hologam 7 màu, ép nổi 3D

giấy Bristol 300g/m2

Bìa treo: in Metalize hologam 7 màu,

ép nổi 3D, ván MDF (2 MẪU)

Hộp ÂD cao cấp đặc biệt

Túi vải không dệt

Giá: 450.000đ