Bloc siêu đại (VL - 04A)

Giới thiệu về nội dung:

BLOC SIÊU ĐẠI

Kích thước bloc: 20 x 30 cm

Giấy couché matt: 65g/m2

Áo bloc in Metalize

hologam 7 màu, ép nổi 3D

giấy Bristol 300g/m2

Bìa treo: in Metalize hologam 7 màu,

ép nổi 3D, ván MDF (2 MẪU)

Hộp ÂD cao cấp đặc biệt

Túi vải không dệt

Giá: 250.000đ